TOIMINTA

Säykinrinteellä asiakkaalle tehdään tavoitteellinen ja yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan psyykkisen kuntoutuksen ohella myös fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Säykinrinteellä on käytettävissä yhteiset tilat, jossa mm. ruokailut ja ruoan valmistus tapahtuvat yhdessä asiakkaan ja ohjaajien kanssa. Yhteisiä tiloja käytämme laajasti hyödyksi yksikön päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi asiakkailla on käytettävissään omissa huoneistoissaan omat keittiöt, joissa on mahdollista ruoan itsenäisempää tekemistä harjoitella.

Säykinrinteellä tehdään tiivistä yhteistyötä eri avohoidon palveluiden kanssa asiakkaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan sekä lisäksi ympäristön palveluita pyritään käyttämään osana kuntoutusta. Säykinrinteellä tarjotaan myös erilaisia psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä tukevia ryhmiä kuten: psykoedukatiiviset ryhmät, musiikkiryhmä, liikuntaryhmä ja luontoryhmä ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja tavoitteena on että asiakas pääsee kuntoutusjakson jälkeen siirtymään itsenäisempään elämään.

Teemme Säykinrinteeltä myös asiakkaiden kotiin suuntautuvaa kuntouttavaa liikkuvaa palvelua.

Lisää tietoa toiminnastamme ja asiakaspaikoista annamme mieluusti numerosta 050-3299050 tai sähköpostitse (info@saykinrinne.fi).